ΤΗΛΕΦΩΝΟ

210 7641 774

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Κατασκευή Μνημείων

Κατασκευή Μνημείων

Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και μεταποίηση ατομικών και οικογενειακών μνημείων.

Διαχείρηση, πώληση και μεταποίηση οστεοθυρίδων.

Η δραστηριότητα εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις εντός του κοιμητηρίου που ξεπερνούν τα 500 τ.μ.