ΤΗΛΕΦΩΝΟ

210 7641 774

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δ. Βύρωνα: Έκθεση Δράσης-Αποτελεσμάτων-Προτεραιοτήτων

 • 30
 • ΣΕΠ

Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δ. Βύρωνα: Έκθεση Δράσης-Αποτελεσμάτων-Προτεραιοτήτων

Έκθεση Δράσης-Αποτελεσμάτων - Προτεραιοτήτων
 
Η ΔΕΑΔΑΒ ΑΕ ΟΤΑ αποτελεί μια ανώνυμη εταιρεία που προήλθε από την εξέλιξη της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης. Δραστηριοποιείται στους τομείς που περιγράφονται στο καταστατικό της και αφορούν δραστηριότητες εντός του κοιμητηρίου(κατασκευή μνημείων, κυλικείο ανθοπωλείο, αφή κανδηλιών κ.α). Δεν επιδιώκει αποκλειστικά την επίτευξη κερδών, αλλά την καλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων. Επιτελεί κοινωνικό έργο, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, σε προσιτές τιμές και τα κέρδη επιστρέφουν στο Δήμο Βύρωνα. Εξυπηρετεί κατοίκους του Δήμου Βύρωνα αλλά και όποιον πολίτη χρειάζεται τις υπηρεσίες της επιχείρησης.,
 
Ένα έτος έχει μεσολαβήσει που το νέο Διοικητικό συμβούλιο ανέλαβε τη διοίκησης της Δημοτικής επιχείρησης (ΔΕΑΔΒ ΑΕ ΟΤΑ). Το τι παραλάβαμε αναφέρεται αναλυτικά στην παρουσίαση ‘’οικονομικά στοιχεία της ΔΕΑΔΒ ΑΕ ΟΤΑ-Οκτώβριος 2014’’ που έχει δημοσιοποιηθεί και αναρτηθεί στο site του Δήμου Βύρωνα. http://www.dimosbyrona.gr/article.php?id=5406
 
Η νέα Δημοτική αρχή και η αλλαγή διοίκησης της Δημ.Επιχείρησης έχουν υψώσει τον πήχη των προσδοκιών και έχουν δημιουργήσει νέες προκλήσεις ως προς τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα. Με την ανταπόκριση της διοίκησης στις προκλήσεις αυτές ενισχύεται η εμπιστοσύνη όλων των ενδιαφερόμενων μερών και  ευρύτερα της κοινωνίας του Δήμου μας.
Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της φιλοσοφίας της ΔΕΑΔΒ ΑΕ ΟΤΑ που έχει άμεση και συνεχή επίδραση στη λειτουργία της και τις όποιες πρωτοβουλίες του Δ.Σ και της διοίκησης.
Επεξεργαζόμαστε τρόπους που στοχεύουν στην αναβάθμιση της λειτουργίας  και ενισχύουμε την προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών της Δημ.Επιχείρησης.
Το Δ.Σ και η διοίκηση της Δημ. Επιχείρησης αγωνίζονται με συνέπεια και δυναμισμό να ανταποκριθούν στο καθήκον που τους έχει ανατεθεί και τις προσδοκίες της κοινωνίας, ασκώντας το έργο τους με υπευθυνότητα. Είμαστε στην αρχή αυτής της προσπάθειας και πιστεύουμε ότι πολλά βήματα έχουν ακόμη να γίνουν.
 
Η έκθεση δράσης, εστιάζεται σε βασικά μεγέθη και στοιχεία της ΔΕΑΔΒ ΑΕ ΟΤΑ. Επίσης σκιαγραφεί τη φιλοσοφία και τις πρακτικές που εφαρμόζουμε για την αντιμετώπιση πάγιων - χρόνιων προβλημάτων. Παραθέτουμε τα θέματα που κατά βάση μας απασχόλησαν:
 • Τακτοποίηση οφειλής ενός εκατομμυρίου ευρώ περίπου προς το Δήμο Βύρωνα ,με αποτέλεσμα να επανακτήσει η  ΔΕΑΔΒ ΑΕ ΟΤΑ φορολογική ενημερότητα. 
 • Στεγανοποίηση-μόνωση ταράτσας κυλικείου 1000 τετ. μέτρων για προστασία του κτηρίου από παλιές κακοτεχνίες και υγρασίες (12.000€). 
 • Βοηθήσαμε στην κατασκευή χωνευτηρίου οστών και  τη 10 ετή λύση του προβλήματος. Με τη συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
 • Απόσυρση δύο επαγγελματικών - επικίνδυνων αυτοκινήτων που κινούντο εντός του κοιμητηρίου και αντικατάστασή τους από άλλα σύγχρονα και ικανά να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κατασκευής μνημείων. 
 • Έλεγχος και περιορισμός εξόδων του τμήματος διοίκησης, ύψους 3.000€/μήνα, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η αποτελεσματικότητα των παραγωγικών τμημάτων της ΔΕΑΔΒ ΑΕ ΟΤΑ. 
 • Διαγραφή οφειλής 14.000€ προς το προηγούμενο λογιστικό γραφείο. Η οφειλή αφορούσε τη διαδικασία μετατροπής της αμιγούς(παλιάς εταιρείας) σε Α.Ε  Ο.Τ.Α. 
 • Μείωση εξόδων του νομικού τμήματος κατά 9.000€/έτος. 
 • Ανακαίνιση - βελτίωση του ανθοπωλείου. 
 • Σχεδίαση, μελέτη και κοστολόγηση των μνημείων. 
 • Αναζήτηση, καταγραφή και απαίτηση παλαιών οφειλών προς τη ΔΕΑΔΒ ΑΕ ΟΤΑ. 
 • Διάθεση ιματισμού (μπουφάν,φούτερ,μακώ,γιλέκα,μπότες.καπέλα κ.α.)και ειδών ασφαλείας για την ομοιομορφία και ασφάλεια όλων των εργαζόμενων στο χώρο του κοιμητηρίου. 
 • Εξόφληση παλαιών οφειλών προς το Ι.Κ.Α ,ύψους 50.000 €.Από τον Μάιο/2015 η Δημ.Επιχείρηση δεν έχει καμία οφειλή στο Ι.Κ.Α. 
 • Μείωση κόστους σύμβασης με το λογιστικό γραφείο. Όφελος 5.000,00€/έτος. 
 • Μείωση κόστους σύμβασης με ορκωτούς λογιστές. 
 • Παροχή κινήτρων ,σε όλους τους εργαζόμενους του κοιμητηρίου. 
 • Κατάργηση συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες. Όφελος 8.000 €/έτος. 
 • Στήριξη των δομών, και αρωγός των υπηρεσιών και των τμημάτων του Δήμου Βύρωνα. 
 • Χειρισμός νομικών υποθέσεων που αφορούν παλαιές, οικονομικές διεκδικήσεις ύψους 1.5 εκατομμύριο ευρώ περίπου. Είμαστε αισιόδοξοι για αποφάσεις υπέρ της Δημ. Επιχείρησης. 
 • Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών κυλικείου, χωρίς αύξηση του κόστους. 
 • Έναρξη ενεργειών για την απόκτηση συστήματος αυτοελέγχου(H.A.C.C.P),εναρμονιζόμενοι στην Ελληνική νομοθεσία. 
 • Σε συνεργασία με το Δήμο διευθετούμε το καθεστώς  χρήσης και την αδειοδότηση των χώρων του κοιμητηρίου. 
 • Έχουμε αποδεχθεί και τηρούμε τις συστάσεις και αναφορές του τεχνικού ασφαλείας που αφορούν την υγεία και ασφάλεια των εργαζόμενων στη Δημ.Επιχείρηση. 
 • Ο ισολογισμός, του 2014 και η έκθεση των Ορκωτών λογιστών δείχνουν τον εξορθολογισμό των οικονομικών στοιχείων και της εικόνας της ΔΕΑΔΒ ΑΕ ΟΤΑ.  
Πιστεύουμε ότι στις δύσκολες σημερινές συνθήκες χρειάζονται πρωτοβουλίες και συλλογικότητα. Σε συνεργασία με το Δήμο θα πετύχουμε ποιότητα, συντονισμό και αποτελεσματικότητα: 
 • Να στηρίξουμε τη δημόσια λειτουργία της ΔΕΑΔΒ ΑΕ ΟΤΑ.
 • Να προστατεύσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών.
 • Να αξιοποιήσουμε και επεκτείνουμε τις δραστηριότητές της.
Βασίλης Πάγκαλος
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της
ΔΕΑΔΒ ΑΕ ΟΤΑ